Kim Cương 111 Bội thu trên cánh đồng mẫu lớn

Với nhiều ưu điểm vượt trội, chống chịu sâu bệnh tốt đặc biệt là bệnh đạo ôn ở vụ Xuân, đốm sọc vi khuẩn, bạc lá ở vụ Mùa, giống lúa Kim Cương 111 cấy theo mô hình hiệu ứng hàng biên được đánh giá là giống lúa có tiềm năng, năng suất cao, phù hợp với cơ cấu giống ở các địa phương.