Khát vọng hun đúc hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao

"Nông nghiệp công nghệ cao có thể hiểu là nông nghiệp thông minh, nó phải đem lại hiệu quả và phải được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, chứ không chỉ dành cho những người có tiền, hoặc chỉ rất ít đối tượng sản xuất mới có thể ứng dụng" Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinaseed chia sẻ