HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA THUẦN KIM CƯƠNG 111

Giống lúa thuần Kim Cương 11 là sản phẩm do Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam chọn tạo, có nhiều triển vọng phát triển trong thời gian tới. Giống đã được Bộ NN&PTNT công nhận Quốc gia

I. Nguồn gốc: Do Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam chọn tạo , có nhiều triển vọng phát triển trong thời gian tới. Được Bộ NN& PTNT công nhận giống quốc gia 
II. Đặc điểm giống
- Là giống cảm ôn, nên gieo cấy được cả hai vụ. 
- Chiều cao cây 100-110 cm, phiến lá phẳng đứng, gọn khóm, màu xanh đậm, đẻ nhánh khá và tập trung.
- Thời gian sinh trưởng: Khu vực Đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ vụ Xuân 130-135 ngày; vụ Mùa 105-110 ngày (nếu gieo sạ thời gian sinh trưởng rút ngắn 3-5 ngày). Khu vực Bắc Trung bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Khu vực Nam Trung bộ vụ Đông xuân 110-115 ngày, vụ Hè thu 100-105 ngày. 
- Năng suất trung bình 7-8 tấn/ha, thâm canh đạt 8-9 tấn/ha. Bông to chùm, xếp hạt sít, hạt thon dài, mỏ thẳng, màu vàng sáng, khối lượng 1000 hạt 22-23 gram, chất lượng gạo tốt (gạo trắng, tỷ lệ gạo nguyên cao), cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm.
- Chịu thâm canh và chịu rét khá
III. YÊU CẦU KỸ THUẬT
- Chân đất: Thích hợp loại đất chân vàn, vàn cao.
- Thời vụ: Theo hướng dẫn mỗi địa phương, có thể tham khảo lịch thời vụ sau:
Khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ: vụ Xuân gieo 25/1-10/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3-3,5 lá; nếu gieo mạ dược (cấy tuổi mạ 4-4,5 lá); vụ Mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày.
Khu vực Bắc Trung bộ: vụ Xuân gieo 20/1-30/1 gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3-3,5 lá; nếu gieo mạ dược (cấy tuổi mạ 4-4,5 lá); vụ Hè thu gieo 20/5-5/6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày. 
Khu vực Nam Trung bộ: vụ Đông xuân gieo sạ 10-20/1; vụ Hè thu gieo sạ  25/5-10/6.
- Mật độ cấy: 45-50 khóm/m2, cấy 2- 3 dảnh/khóm, cấy nông tay.
- Phân bón: Để đạt năng suất cao cần bón phân bón cân đối, bón tập trung, bón sớm và khuyến cáo bón phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng bón tùy theo loại đất, trên chân đất trung bình bón:
* Đối với phân tổng hợp NPK:
Dùng phân tổng hợp NPK Văn Điển bón cho lúa:
 - Bón lót (trước khi bừa cấy): Bón 7-8 tấn phân hữu cơ (hoặc 2000 kg phân vi sinh) + 560-700 kg/ha phân NPK (5:10:3).
- Bón thúc  (khi lúa bén rễ hồi xanh): Bón 280-340 kg/ha phân NPK (16:5:17) cho + 30 kg phân đạm urê  vụ Xuân; bón 220-280 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 30 kg đạm urê cho vụ Mùa kết hợp làm cỏ sục bùn.
* Đối với phân đơn:
Loại phân ĐVT Vụ Xuân Vụ Mùa, Hè thu
1ha 1sào BB (360m2) 1sào TB (500m2)   1ha 1sào BB (360m2) 1sàoTB (500m2)
Phân hữu cơ tấn 8-10 0,3-0,4 0,4-0,5 8-10 0,3-0,4 0,4-0,5
Đạm Urea kg 200-220 7- 8 10-11 180-200 6,5 - 7 9-10
Supe lân kg 450-500 16-18 23-25 450-500 16 -18 23-25
Kaliclorua kg 180-200 6,5 - 7 9-10 200-220 7 - 8 10-11

- Cách bón: Bón lót (trước khi bừa cấy) toàn bộ phân hữu cơ hoặc phân vi sinh, phân lân + 40% phân đạm 
                      Bón thúc 1 (khi lúa đẻ nhánh): Bón 50% đạm + 30% Kali
                      Bón thúc 2 (khi lúa làm đòng): Bón 40% kali + 10% đạm
                      Bón thúc 3 (khi lúa bắt đầu trỗ): Bón 30% kali
- Chăm sóc: Giữ đủ nước, tỉa dặm kịp thời, bón thúc sớm cho lúa đẻ sớm, đẻ tập trung, phát triển cân đối, có nhiều bông hữu hiệu, hạn chế sâu bệnh.
- Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ Thực vật địa phương.Nên sử dụng thuốc Amistar Top 325EC hoặc Antracol 70WP + Nativo 750WG để phòng trừ tổng hợp nhiều loại bệnh.
- Thu hoạch: Gặt lúa vừa độ chín, phơi nắng nhẹ, không phơi quá mỏng, để đảm bảo chất lượng của giống.
* Lưu ý: 
- Thời vụ gieo cấy tùy theo lịch thời vụ của mỗi địa phương.
-  Là giống ngắn ngày nên cấy mạ non và bón phân sớm, tập trung. 
-  Khi sử dụng phân tổng hợp NPK khác, bón theo hướng dẫn trên bao bì.


 

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn