HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA THUẦN CHẤT LƯỢNG CAO ĐÀI THƠM 8

Là giống lúa thuần chất lượng, năng suất cao do Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam chọn tạo. Giống đã được ủy quyền cho Công ty CP Giống cây trồng Trung ương SXKD.
I. NGUỒN GỐC: Là giống lúa thuần chất lượng, năng suất cao do Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam chọn tạo. Giống đã được ủy quyền cho Công ty CP Giống cây trồng Trung ương SXKD.
II. ĐẶC TÍNH GIỐNG
- Là giống cảm ôn, gieo trồng được cả hai vụ. 
- Thời gian sinh trưởng: Khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 100 - 105 ngày (nếu gieo sạ thời gian sinh trưởng rút ngắn 5-7 ngày). Khu vực Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 105 - 110 ngày; vụ Hè thu 95 - 100 ngày (nếu gieo sạ thời gian sinh trưởng rút ngắn 5-7 ngày). Khu vực Tây Nguyên 110-115 ngày; vụ Hè thu 95-98 ngày. Khu vực Nam bộ vụ Đông xuân, Hè thu, Thu đông 100-105 ngày (nếu gieo sạ thời gian sinh trưởng 93-95 ngày)
- Cao cây 95-100 cm, đẻ nhánh khỏe. Bộ lá đứng, xanh, hạt thon dài, màu vàng sáng. Khối lượng 1000 hạt 23-24 gram, hạt gạo dài 6,7 mm, tỷ lệ D/R = 3,32, hàm lượng amylose thấp 16,29%. Gạo trong không bạc bụng, cơm trắng bóng, dẻo, thơm, vị đậm.
-  Năng suất trung bình 65 - 70 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 80 - 90 tạ/ha. 
- Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính (đạo ôn, bạc lá, rầy nâu,..), chịu thâm canh, cứng cây chống đổ khá.
III. YÊU CẦU KỸ THUẬT
- Chân đất: Thích hợp loại đất chân vàn, vàn cao.
- Thời vụ: Theo hướng dẫn mỗi địa phương, có thể tham khảo lịch thời vụ sau:
  Khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ: vụ Xuân  gieo 25/1-10/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3-3,5 lá; nếu gieo mạ dược (cấy tuổi mạ 4-4,5 lá); vụ Mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày.
Khu vực BắcTrung bộ: vụ Xuân gieo 15/1 – 30/1 gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3-3,5 lá; nếu gieo mạ dược (cấy tuổi mạ 4-4,5 lá); vụ Hè thu gieo 15/5-5/6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày. 
Khu vực Nam Trung bộ: vụ Đông xuân gieo sạ 20/12-15/1; vụ Hè thu gieo sạ 10/5-10/6. 
Khu vực Tây Nguyên: vụ Đông Xuân gieo gieo sạ 15/11- 15/12; vụ Hè thu gieo sạ 1/5-25/5.
Khu vực Nam bộ: vụ Đông xuân gieo sạ 10-20/12; vụ Hè thu gieo sạ  10/5-20/5; vụ Thu đông gieo sạ 10/9-20/9.
- Mật độ cấy: 45-50 khóm/m2, cấy 2- 3 dảnh/khóm, cấy nông tay.
- Sạ giống: Lượng giống gieo sạ: 80-100 kg/ha. 
- Phân bón: 
*Đối với lúa gieo sạ: Tùy theo vùng đất và mùa vụ, có thể bón cho 1 ha  150 kg Urea + 100 kg DAP + 100 kg KCl chia ra như sau:
- Bón lót: ngay trước khi sạ lúa, có kéo ván để lấp phân: 50 kg DAP
- Bón thúc 1: 7 – 8 ngày sau sạ: 50 kg DAP + 30 kg Urea
- Bón thúc 2: 18 – 20 ngày sau sạ: 60kg Urea + 40 kg KCl
- Bón đón đòng: 35 – 38 ngày sau sạ: 30 kg Urea + 30 kg KCl/ha.
- Bón nuôi hạt: Sau khi lúa trổ đều 5 – 7 ngày cần bón nuôi hạt để lúa tăng tỉ lệ hạt chắc, lượng phân như sau: (30 kg Urea + 30 kg KCl)/ ha.
   *Đối với lúa cấy: Khuyến cáo sử dụng phân bón tổng hợp NPK. Lượng bón tùy theo loại đất, trên chân đất trung bình bón:
 + Đối với phân tổng hợp NPK Lâm Thao:
 - Bón lót (trước khi bừa cấy): Bón 7-8 tấn phân hữu cơ (hoặc 1200-1500 kg phân vi sinh) + 560-700 kg/ha phân NPK (5:10:3).
- Bón thúc (khi lúa bén rễ hồi xanh): Bón 220-250 kg/ha phân NPK (12:5:10) + 30 kg phân đạm urê, kết hợp làm cỏ sục bùn
-Bón thúc (nuôi đòng): Bón 200 kg/ha phân NPK (12:5:10).
+ Đối với phân đơn:
Loại phân ĐVT Vụ Xuân Vụ Mùa, Hè thu
1ha 1sào BB (360m2) 1sào TB (500m2) 1ha 1sào BB (360m2) 1sàoTB (500m2)
Phân hữu cơ tấn 7-8 0,25-0,3 0,35-0,4 7-8 0,25-0,3 0,35-0,4
Đạm Urea kg 200-220 7-8 10-11 180-200 6,5-7 9-10
Supe lân kg 450-500 16-18 23-25 450-500 16-18 23-25
Kaliclorua kg 140-160 5-6 7-8 160-180 6-6,5 8-9
- Cách bón: Bón lót (trước khi bừa cấy) toàn bộ phân hữu cơ hoặc phân vi sinh, phân lân + 40% phân đạm + 20% phân kali ; bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): 50% phân đạm + 30% phân Kali; bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái) bón lượng phân còn lại.
- Chăm sóc: 
+Đối với lúa gieo sạ: Theo dõi phòng trừ ốc bươu vàng. Phun thuốc Sofit trừ cỏ dại. Cấy dặm để bảo đảm mật độ. Giữ đất ẩm trong vòng 3-5 ngày sau khi sạ, sau đó cho nước nào đều khắp ruộng 3-5 cm khi lúa giáp tán, sau đó áp dụng chế độ tưới ngập-khô xen kẽ đến lúa bắt đầu trổ, khi lúa vàng đuôi tháo cạn nước. 
   + Đối với lúa cấy: Giữ đủ nước, tỉa dặm kịp thời, bón thúc sớm cho lúa đẻ sớm, đẻ tập trung, phát triển cân đối, có nhiều bông hữu hiệu, hạn chế sâu bệnh.
- Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương.
- Thu hoạch: Gặt lúa vừa độ chín, phơi nắng nhẹ, không phơi quá mỏng, để đảm bảo mùi thơm cũng như chất lượng của giống.
* Lưu ý: - Thời vụ gieo cấy tùy theo lịch thời vụ của mỗi địa phương.
          -  Nếu sử dụng phân tổng hợp NPK khác, bón theo hướng dẫn trên bao bì.  

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn