Hướng dẫn gieo trồng giống lúa lai chất lượng Thụy Hương 308

Là giống lúa lai ba dòng (Thụy hương A/R308) mới do Trung Quốc lai tạo, được công nhận sản xuất thử năm 2009. Giống có tiềm năng cho năng suất cao, chất lượng tốt và rất triển vọng.

1. NGUỒN GỐC: Là giống lúa lai ba dòng (Thụy hương A/R308) mới do Trung Quốc lai tạo, được công nhận sản xuất thử năm 2009. Giống có tiềm năng cho năng suất cao, chất lượng tốt và rất triển vọng.

2. ĐẶC ĐIỂM GIỐNG

- Là giống cảm ôn, gieo trồng được cả 2 vụ.

- Thời gian sinh trưởng: Tại các tỉnh phía Bắc vụ Xuân 125-130 ngày, vụ Mùa 105-110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn 3-5 ngày). Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Tại Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 110-115 ngày, vụ Hè thu 100-105 ngày.

- Chiều cao cây 100-110 cm, thân cứng, mập, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe. Hạt nhỏ, thon dài, đóng hạt xít, khối lượng 1000 hạt 25-26 gram. Hạt gạo trong bóng, cơm trắng, mềm, thơm, có vị đậm. Chịu thâm canh, chống chịu sâu bệnh khá.

- Năng suất bình quân 7,5 - 8 tấn, thâm canh tốt đạt 10 tấn/ha.

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Chân đất: Thích hợp chân đất vàn, vàn thấp, có độ phì tốt, trình độ thâm canh khá trở lên.

- Thời vụ : Theo hướng dẫn của mỗi địa phương, có thể tham khảo lịch thời vụ sau:

  • Khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ: trà Xuân muộn gieo mạ từ 20/1-5/2, gieo mạ nền hoặc dầy xúc, cấy tuổi mạ 3-3,5 lá (nếu gieo mạ dược cấy tuổi mạ 4,0-4,5 lá); vùng núi Đông Bắc gieo mạ đầu tháng 3, cấy trước 5/4. Vụ Mùa gieo mạ 1- 10/6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày.
  • Khu vực Bắc Trung Bộ: vụ Xuân gieo 10-31/1, tuổi mạ cấy 3-3,5 lá với mạ dày xúc (4-4,5 lá với mạ dược), vụ Hè thu gieo 20/5-5/6; cấy tuổi mạ 12-15 ngày.
  • Khu vực Nam Trung Bộ: vụ Đông xuân gieo sạ 20/12-15/1; vụ Hè thu gieo sạ 20/5-5/6.
- Thời gian ngâm ủ: vụ Mùa ngâm nước khoảng 10-15 giờ, vụ Xuân ngâm nước 16 - 20 giờ, trong quá trình ngâm sau 5-6 giờ thay nước 1 lần. Sau đó vớt lép lửng và đãi sạch nước chua rồi mới ủ nẩy mầm.Trong quá trình ủ thường xuyên kiểm tra, nếu thấy thóc khô phải tưới nước đủ ẩm, khi thóc nứt nanh đều thì tãi mỏng, giữ ẩm cho mầm lên đều. Tuyệt đối không để đọng nước, không ủ trong túi nilon, bao dứa, trên nền xi măng.

- Mật độ cấy: 40-45 khóm/m2, cấy 1-2 dảnh/khóm (mạ ngạnh trê cấy 1 dảnh/khóm), cấy nông tay.

- Phân bón: Để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân bón tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón:

* Đối với phân tổng hợp NPK:

- Bón lót (trước khi bừa cấy): Bón 700-850 kg/ha phân NPK (5:10:3) cho vụ Xuân; bón 560-600 kg/ha cho vụ Mùa.

- Bón thúc lần 1(khi lúa bén rễ hồi xanh): Bón 300-360 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 40 kg đạm urê cho vụ Xuân; bón 280-330 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 30 kg đạm urê cho vụ Mùa kết hợp làm cỏ sục bùn.

* Đối với phân đơn:

Loại phân

ĐVT

Vụ Xuân

Vụ Mùa, Hè thu

1ha

1sào BB (360m)2

1sàoTB

(500m2)

1ha

1sào BB (360m)2

1sàoTB (500m)2

Phân hữu cơ

tấn

10-12

0,4-0,45

0,5-0,6

10-12

0,4-0,45

0,5-0,6

Đạm Urea

kg

240-280

8,5-10

12-14

220-250

8-9

11-12,5

Supe lân

kg

450-500

16 -18

23-25

450-500

16 -18

23-25

Kaliclorua

kg

160-180

6-6,5

8-9

190-210

7-7,5

9,5-10,5


- Cách bón: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ hoặc phân vi sinh, lân + 40% đạm urê + 20 % phân kali; bón thúc (khi lúa bén rễ hồi xanh): 50% lượng đạm urê + 30% phân Kali; bón nuôi đòng (khi lúa đứng cái) bón lượng phân còn lại.

*Khuyến cáo:

-Nên bón nuôi hạt bằng kalidihydrotriphotphat (KH2PO4) kết hợp phòng trừ bệnh lem lép hạt bằng thuốc Tilsuper. Phun thuốc Tilsuper 2 lần/vụ: lần 1 khi lúa bắt đầu trỗ và lần 2 phối hợp cùng với 3 kg KH2PO4 cho 1 ha khi lúa trỗ xong.

- Phân bón qua lá: Max.Kali – Humate, KH, Atonic, Komic, MĐ101…. phun vào thời điểm lúa đẻ nhánh, lúa trỗ 5 - 10%. Nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên vỏ bao bì.

- Chế độ nước tưới: Thường xuyên giữ nước ở mức 3-5 cm, luân phiên chế độ nước và cạn hợp lý để tránh đẻ nhánh lai nhai. Luôn giữ nước 5-10 cm ở thời kỳ làm đòng. Lúa có đòng già rút nước lần hai, song chỉ để 1-2 ngày rồi tưới lại ngay. Khi chín sữa thì tháo cạn và chỉ giữ đủ ẩm.

- Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương. Nên sử dụng thuốc Amistar Top325 EC hoặc Antracol 70WP +Nativo 750WG để phòng trừ tổng hợp được nhiều loại bệnh.

* Lưu ý:

- Thời vụ gieo cấy tùy theo lịch thời vụ của mỗi địa phương.
- Tuyệt đối không được bón đạm lai nhai. Có thể sử dụng loại phân tổng hợp NPK khác, bón phân theo hướng dẫn trên bao bì.
- Thóc sau khi thu hoạch không được để lại làm giống cho vụ sau.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn