Hướng dẫn gieo trồng giống lúa Khang Dân đột biến

Do Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo. Là giống sử hữu bản quyền sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương.

I. NGUỒN GỐC: Do Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo. Là giống sử hữu bản quyền sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương.

II. ĐẶC ĐIỂM GIỐNG

- Cao cây 110-115 cm, phiến lá cứng, rộng, gọn khóm, màu xanh đậm, khả năng đẻ nhánh trung bình, cổ bông và thân to hơn, cây cứng hơn Khang dân 18.

- Thời gian sinh trưởng: Tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 105-110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn 3-5 ngày). Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Tại Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 105-110 ngày; vụ Hè thu 95- 100 ngày.

- Năng suất trung bình 60-65 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70-75 tạ/ha. Hạt thon, nhỏ, màu vàng đẹp, khối lượng 1000 hạt 20-21 gram, chất lượng gạo tốt, cơm ngon mềm hơn Khang dân 18.

-Khả năng chống đổ khá, nhiễm khô vằn nhẹ, đạo ôn từ nhẹ đến trung bình, kháng vừa rầy nâu, phạm vi thích ứng rộng.

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Chân đất: Thích hợp với chân đất vàn cao, vàn và vàn hơi trũng.

- Thời vụ: Theo hướng dẫn của mỗi địa phương,có thể tham khảo lịch thời vụ sau:

+ Khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ: trà Xuân muộn gieo 25/1-10/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ sân cấy tuổi mạ 3-3,5 lá (nếu gieo mạ dược cấy tuổi mạ 4,0-4,5 lá); vụ Mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày.
+ Khu vực Bắc Trung Bộ: vụ Xuân gieo 10-31/1, tuổi mạ cấy 3-3,5 lá với mạ dày xúc (mạ dược cấy 4-4,5 lá), vụ Hè thu gieo 20/5-5/6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày.
+ Khu vực Nam Trung Bộ: vụ Đông xuân gieo sạ 20/12-15/01; vụ Hè thu gieo sạ 20/5-5/6.

- Mật độ cấy: 50-55 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm, cấy nông tay
- Phân bón: Để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng phân bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón:

* Đối với phân tổng hợp NPK:

Dùng phân tổng hợp NPK Văn Điển bón cho lúa:

- Bón lót (trước khi bừa cấy): Bón 7-8 tấn phân hữu cơ (hoặc 2000 kg phân vi sinh) + 560-700 kg/ha phân NPK (5:10:3).

- Bón thúc (khi lúa bén rễ hồi xanh): Bón 280-340 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 30 kg phân đạm urê cho vụ Xuân; bón 250 - 300 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 30 kg đạm urê cho vụ Mùa kết hợp làm cỏ sục bùn.

* Đối với phân đơn:

Loại phân

ĐVT

Vụ Xuân

Vụ Mùa, Hè thu

1ha

1sào BB (360m2)

1sàoTB (500m2)

1ha

1sào BB (360m2)

1sàoTB (500m2)

Phân hữu cơ

tấn

8

0,3

0,4

8

0,3

0,4

Đạm Urea

kg

160-180

6-6,5

8 - 9

150-160

5,5-6

7,5-8

Supe lân

kg

350-400

13-15

18-20

350-400

13-15

18-20

Kaliclorua

kg

100-120

4-4,5

5-6

115-135

4-5

6-7


- Cách bón: Bón lót (trước khi bừa cấy) toàn bộ phân hữu cơ (hoặc phân vi sinh), phân lân + 40% phân đạm + 20% phân kali; bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): 50% phân đạm + 30% phân Kali; bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái) bón lượng phân còn lại.

- Chăm sóc: Giữ đủ nước, tỉa dặm kịp thời, bón thúc sớm cho lúa đẻ sớm, đẻ tập trung, phát triển cân đối, có nhiều bông hữu hiệu, hạn chế sâu bệnh.

- Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương.Nên sử dụng thuốc AmistarTop325EC hoặc Antracol 70WP + Nativo 750WG để phòng trừ tổng hợp nhiều loại bệnh.

* Lưu ý:
- Thời vụ gieo cấy tùy theo lịch thời vụ của mỗi địa phương.
- Tuyệt đối không được bón đạm lai nhai. Có thể sử dụng các loại phân tổng hợp NPK khác, bón theo hướng dẫn trên bao bì.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn