Hướng dẫn gieo trồng giống lúa Khang Dân 18

Hướng dẫn gieo trồng giống lúa Khang Dân 18.

I. Nguồn gốc: Là giống lúa thuần Trung Quốc, có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt.

II. Đặc điểm giống

- Cao cây từ 95-100 cm, phiến lá cứng, rộng, gọn khóm, màu xanh vàng, khả năng đẻ nhánh trung bình.
- Thời gian sinh trưởng vụ Xuân từ 130-135 ngày; vụ Mùa sớm từ 105-110 ngày.
- Năng suất trung bình 50-55 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 60-65 tạ/ha. Hạt thon, nhỏ, màu vàng đẹp, khối lượng 1000 hạt 19,5-20 gram, chất lượng gạo tốt, cơm ngon.
- Khả năng chống đổ trung bình, nhiễm khô vằn, đạo ôn từ nhẹ đến trung bình, phạm vi thích ứng rộng.

III. Yêu cầu kỹ thuật

- Chân đất: thích hợp với chân đất vàn cao, vàn và vàn hơi trũng trong các trà Xuân muộn và Mùa sớm tại các tỉnh miền Bắc; vụ Đông xuân và Hè thu ở các tỉnh miền Trung.
- Thời vụ gieo cấy: + Các tỉnh miền Bắc có thể tham khảo lịch thời vụ sau: vụ Xuân muộn gieo từ 25/1-10/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ sân cấy tuổi mạ 3-3,5 lá, nếu gieo mạ dược cấy tuổi mạ 4,0-4,5 lá ; vụ Mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ từ 15-18 ngày.
+ Các tỉnh miền Nam Trung bộ tùy theo khuyến cáo của các địa phương, có thể tham khảo lịch thời vụ sau: vụ Đông xuân gieo sạ từ 10-20/01; vụ Hè thu gieo sạ từ 10-20/06.
- Mật độ cấy: 50-55 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm (áp dụng cho miền Bắc), cấy nông tay.
- Phân bón: để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng phân bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón:

* Đối với phân tổng hợp NPK:

- Bón lót (trước khi bừa cấy): bón 560-700 kg/ha phân NPK (5:10:3) cho vụ Xuân; bón 420-560 kg/ha cho vụ Mùa.
- Bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): bón 360-380 kg/ha phân (12:5:10) + 25-30 kg/ha đạm urê, kết hợp làm cỏ sục bùn.
- Bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái): bón 60-80 kg/ha phân Kaliclorua.

* Đối với phân đơn:

- Lượng phân bón cho 1 ha: 8 tấn phân hữu cơ hoặc 2 tấn phân vi sinh + 160-180 kg đạm Urê + 350- 400 kg Supe lân + 100-120 kg Kali clorua. Vụ Mùa, vụ Hè thu giảm 10% lượng đạm, tăng 15% lượng phân kali so với vụ Xuân.
- Bón lót (trước khi bừa cấy) toàn bộ phân hữu cơ (hoặc phân vi sinh), phân lân + 40% phân đạm + 20% phân kali; bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): 50% phân đạm + 30% phân Kali; bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái) bón lượng phân còn lại.
- Phòng trừ sâu bệnh: thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương.

* Lưu ý:

- Thời vụ gieo cấy nên kết hợp theo hướng dẫn của Trung tâm khuyến nông mỗi địa phương.
- Tuyệt đối không được bón đạm lai nhai. Có thể sử dụng các loại phân tổng hợp NPK khác, bón theo hướng dẫn trên bao bì.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn