Hướng dẫn gieo trồng giống lúa hương thơm 1 (HT1)

Hướng dẫn gieo trồng giống lúa hương thơm 1 (HT1).

I. Nguồn gốc: Là giống lúa chất lượng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

II. Đặc điểm giống

- Là giống cảm ôn cấy được cả 2 vụ, thời gian sinh trưởng ngắn: vụ Xuân 130-135 ngày; vụ Mùa 105-110 ngày.
- Cao cây từ 95- 105 cm, trỗ nhanh, thoát cổ bông, dạng hình gọn, đẻ nhánh khá chống đổ tốt, chống chịu sâu bệnh khá (ít bị nhiễm đạo ôn, khô vằn bạc lá). Chịu được thâm canh, chịu rét và chua trung bình.
- Giống lúa HT1 có dạng hạt thon dài màu vàng sẫm, bông dài 22-25 cm, số hạt trên bông cao, khối lượng 1000 hạt 24-25 gram, gạo trong, cơm thơm và mềm.
- Năng suất trung bình 50-55 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 65-70 tạ/ha

III. Yêu cầu kỹ thuật:

- Chân đất: thích hợp chân vàn, vàn cao trong trà Xuân muộn và Mùa sớm.
- Thời vụ gieo cấy: trà Xuân muộn gieo từ 20/1-10/2 , gieo mạ dầy xúc hoặc mạ nền tuổi mạ cấy 3-3,5 lá , nếu gieo mạ dược tuổi mạ cấy 4,0-4,5 lá ; vụ Hè thu gieo 25/5-5/6 và vụ Mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ 15-18 ngày.
- Mật độ cấy: 50- 55 khóm/m2; cấy 2- 3 dảnh/khóm, cấy nông tay
- Phân bón: để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng phân bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón:

* Đối với phân tổng hợp NPK:

- Bón lót (trước khi bừa cấy): bón 560-700 kg/ha phân NPK (5:10:3) cho vụ Xuân; bón 420-560 kg/ha cho vụ Mùa.
- Bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): bón 360-380 kg/ha phân NPK (12:5:10) + 25-30 kg/ha đạm urê, kết hợp làm cỏ sục bùn.
- Bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái): bón 80-100 kg/ha phân Kaliclorua.

* Đối với phân đơn:

- Lượng phân bón cho 1 ha: 8 tấn phân hữu cơ hoặc 2 tấn phân vi sinh + 180-200 kg đạm Urê + 400- 450 kg Supe lân+ 120-140 kg Kali clorua. Vụ Mùa, vụ Hè thu giảm 10% lượng đạm, tăng 15% lượng phân kali so với vụ Xuân.
- Bón lót (trước khi bừa cây) toàn bộ phân hữu cơ (hoặc phân vi sinh), phân lân + 40% phân đạm + 20% phân kali; bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): 50% phân đạm + 30% phân Kali; bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái) bón lượng phân còn lại.
- Phòng trừ sâu bệnh: thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương.

* Lưu ý:

- Thời vụ gieo cấy nên kết hợp theo hướng dẫn của Trung tâm khuyến nông mỗi địa phương.
- Tuyệt đối không được bón đạm lai nhai. Có thể sử dụng các loại phân tổng hợp NPK khác, bón theo hướng dẫn trên bao bì.
- Giống chuyển vụ cần chú trọng trong quá trình ngâm ủ.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn