HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG QR18

Là giống lúa thuần chất lượng, tiềm năng năng suất cao do Viện Di truyền Nông nghiệp tuyển chọn từ tập đoàn giống lúa nhập nội.
I. NGUỒN GỐC: Là giống lúa thuần chất lượng, tiềm năng năng suất cao do Viện Di truyền Nông nghiệp tuyển chọn từ tập đoàn giống lúa nhập nội.

II. ĐẶC ĐIỂM GIỐNG

- Chiều cao cây trung bình 95-100 cm, phiến lá đứng, to dài, màu xanh vàng, đẻ nhánh khá, khóm gọn.

- Thời gian sinh trưởng: Khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ vụ Xuân 120-125 ngày; vụ Mùa 95-100 ngày (nếu gieo sạ thời gian sinh trưởng rút ngắn 3-5 ngày). Khu vực Bắc Trung bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Khu vực Nam Trung bộ vụ Đông xuân 100-105 ngày, vụ Hè thu 90-95 ngày.

- Hạt nhỏ dài, màu vàng sáng, khối l¬ượng 1000 hạt 16-17 gram, hạt gạo trong không bạc bụng, cơm rất mềm, vị đậm, ngon cơm.

- Năng suất trung bình đạt 60-65 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70-75 tạ/ha.

- Chống chịu khá với một số sâu bệnh hại chính (đạo ôn, khô vằn, bạc lá…), chống đổ khá, khả năng thích ứng rộng.

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Chân đất: Thích hợp loại đất chân vàn, vàn cao.

- Thời vụ: Theo hướng dẫn mỗi địa phương, có thể tham khảo lịch thời vụ sau:

  • Khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ: vụ Xuân gieo 25/1-10/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3-3,5 lá; nếu gieo mạ dược (cấy tuổi mạ 4-4,5 lá); vụ Mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày.
  • Khu vực BắcTrung bộ: vụ Xuân gieo 10-31/1 gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3-3,5 lá; nếu gieo mạ dược (cấy tuổi mạ 4-4,5 lá); vụ Hè thu gieo 20/5-5/6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày. 
  • Khu vực Nam Trung bộ: vụ Đông xuân gieo sạ 20/12-15/01; vụ Hè thu gieo sạ 20/5-5/6.
- Mật độ cấy: 50-55 khóm/m2, cấy 2- 3 dảnh/khóm, cấy nông tay.

- Phân bón: Để đạt năng suất cao cần bón phân bón cân đối, bón tập trung, bón sớm và khuyến cáo bón phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng bón tùy theo loại đất, trên chân đất trung bình bón:

* Đối với phân tổng hợp NPK:

Dùng phân tổng hợp NPK Văn Điển bón cho lúa:

- Bón lót (trước khi bừa cấy): Bón 7-8 tấn phân hữu cơ (hoặc 2000 kg phân vi sinh) + 560-700 kg/ha phân NPK (5:10:3).

- Bón thúc (khi lúa bén rễ hồi xanh): Bón 280-340 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 30 kg phân đạm urê cho vụ Xuân; bón 250-300 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 30 kg đạm urê cho vụ Mùa kết hợp làm cỏ sục bùn.

* Đối với phân đơn:

Loại phân

ĐVT

Vụ Xuân

Vụ Mùa, Hè thu

1ha

1sào BB (360m2)

1sào TB (500m2)

1ha

1sào BB (360m2)

1sàoTB (500m2)

Phân hữu cơ

tấn

8-10

0,3-0,4

0,4-0,5

8-10

0,3-0,4

0,4-0,5

Đạm Urea

kg

200-220

7-8

10-11

180-200

6,5-7

9-10

Supe lân

kg

450-500

16-18

23-25

450-500

16-18

23-25

Kaliclorua

kg

140-160

5-6

7-8

160-180

6-6,5

8-9


- Cách bón: Bón lót (trước khi bừa cấy) toàn bộ phân hữu cơ hoặc phân vi sinh, phân lân + 40% phân đạm + 20% phân kali; bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): 50% phân đạm + 30% phân Kali; bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái) bón lượng phân còn lại.

- Chăm sóc: Giữ đủ nước, tỉa dặm kịp thời, bón thúc sớm cho lúa đẻ sớm, đẻ tập trung, phát triển cân đối, có nhiều bông hữu hiệu, hạn chế sâu bệnh.

- Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương.Nên sử dụng thuốc AmistarTop325EC hoặc Antracol 70WP + Nativo 750WG để phòng trừ tổng hợp nhiều loại bệnh.

- Thu hoạch: Gặt lúa vừa độ chín, phơi nắng nhẹ, không phơi quá mỏng, để tăng độ thơm của gạo.

* Lưu ý:

- Thời vụ gieo cấy tùy theo lịch thời vụ của mỗi địa phương.
- Là giống ngắn ngày nên cấy mạ non và bón phân sớm, tập trung. Tuyệt đối không được bón phân đạm lai nhai.
- Có thể sử dụng phân tổng hợp NPK khác, bón theo hướng dẫn trên bao bì.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn