HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG QR14

Là giống lúa thuần chất lượng, tiềm năng năng suất cao do Viện Di truyền Nông nghiệp tuyển chọn từ tập đoàn giống lúa nhập nội.
I. NGUỒN GỐC: Là giống lúa thuần chất lượng, tiềm năng năng suất cao do Viện Di truyền Nông nghiệp tuyển chọn từ tập đoàn giống lúa nhập nội.

II. ĐẶC ĐIỂM GIỐNG

- Cao cây trung bình 100-110 cm, đẻ nhánh gọn. Cứng cây, chống đổ tốt, bộ lá đứng, xanh đậm, chịu thâm canh.

- Thời gian sinh trưởng: Khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 100-105 ngày (nếu gieo sạ thời gian sinh trưởng rút ngắn 3-5 ngày). Khu vực Bắc Trung bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Khu vực Nam Trung bộ vụ Đông xuân 105-110 ngày, vụ Hè thu 95-100 ngày.

- Hạt thon dài,vỏ trấu màu vàng sáng, khối lượng 1000 hạt 19-20 gram, hạt gạo trong, không bạc bụng, tỷ lệ gạo xay xát cao, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm.

- Năng suất trung bình 65-70 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 80-85 tạ/ha.

- Chống chịu sâu bệnh tốt, khả năng thích ứng rộng.

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Chân đất:Thích hợp loại đất chân vàn, vàn cao, vàn thấp, có điều kiện thâm canh.

- Thời vụ: Theo hướng dẫn mỗi địa phương, có thể tham khảo lịch thời vụ sau:

  • Khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ: vụ Xuân gieo từ 25/1-15/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3-3,5 lá; nếu gieo mạ dược (cấy tuổi mạ 4-4,5 lá); vụ Mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày.
  • Khu vực BắcTrung bộ: vụ Xuân gieo 25/1-10/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3-3,5 lá; nếu gieo mạ dược (cấy tuổi mạ 4-4,5 lá); vụ Hè thu gieo 20/5-5/6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày. 
  • Khu vực Nam Trung bộ: vụ Đông xuân gieo sạ từ 10-20/1; vụ Hè thu gieo sạ từ 25/5-10/6.
- Mật độ cấy: 50-55 khóm/m2, cấy 2- 3 dảnh/khóm, cấy nông tay.

- Phân bón: Để đạt năng suất cao cần bón phân bón cân đối, bón tập trung, bón sớm và khuyến cáo bón phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng bón tùy theo loại đất, trên chân đất trung bình bón:

* Đối với phân tổng hợp NPK:

Dùng phân tổng hợp NPK Văn Điển bón cho lúa:

- Bón lót (trước khi bừa cấy): Bón 7-8 tấn phân hữu cơ (hoặc 2000 kg phân vi sinh) + 560-700 kg/ha phân NPK (5:10:3).

- Bón thúc (khi lúa bén rễ hồi xanh): Bón 280-340 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 30 kg phân đạm urê cho vụ Xuân; bón 250 - 300 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 30 kg đạm urê cho vụ Mùa kết hợp làm cỏ sục bùn.

* Đối với phân đơn:

Loại phân

ĐVT

Vụ Xuân

Vụ Mùa, Hè thu

1ha

1sào BB (360m2)

1sào TB (500m2)

1ha

1sào BB (360m2)

1sàoTB (500m2)

Phân hữu cơ

tấn

8-10

0,3-0,4

0,4-0,5

8-10

0,3-0,4

0,4-0,5

Đạm Urea

Kg

200-220

7-8

10-11

180-200

6,5-7

9-10

Supe lân

Kg

450-500

16-18

23-25

450-500

16-18

23-25

Kaliclorua

Kg

140-160

5-6

7-8

160-180

6-6,5

8-9


- Cách bón: Bón lót (trước khi bừa cấy) toàn bộ phân hữu cơ hoặc phân vi sinh, phân lân + 40% phân đạm + 20% phân kali ; bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): 50% phân đạm + 30% phân Kali; bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái) bón lượng phân còn lại.

- Chăm sóc: Giữ đủ nước, tỉa dặm kịp thời, bón thúc sớm cho lúa đẻ sớm, đẻ tập trung, phát triển cân đối, có nhiều bông hữu hiệu, hạn chế sâu bệnh.

- Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương.

- Thu hoạch: Gặt lúa vừa độ chín, phơi nắng nhẹ, không phơi quá mỏng, để đảm bảo chất lượng của giống.

* Lưu ý:

- Thời vụ gieo cấy tùy theo lịch thời vụ của mỗi địa phương.
- Là giống ngắn ngày nên cấy mạ non và bón phân sớm, tập trung. Tuyệt đối không được bón phân đạm lai nhai.
- Có thể sử dụng phân tổng hợp NPK khác, bón theo hướng dẫn trên bao bì.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn