Hội thao Vinaseed 2017 - Tinh thần hợp tác và sức mạnh tập thể

Ngày 25/3, Hội thao VINASEED lần thứ nhất do BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty CP Giống cây trồng trung ương tổ chức chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.