Giống lúa Thiên ưu 8 đạt năng suất cao tại Thanh Hóa

Trung tuần tháng 5, nông dân nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bắt đầu xuống đồng thu hoạch lúa chiêm xuân 2017. Theo ghi nhận ban đầu, những diện tích gieo cấy giống lúa thuần Thiên Ưu 8 đều cho năng suất gần 80 tạ/ha.

 

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn