Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Vinaseed chuyển mình trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu Việt Nam

Ngày 19/4 công ty CP Giống cây trồng trung ương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018. Đại hội đã đưa ra các quyết sách quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình lớn mạnh của Vinaseed.