Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Vinaseed - Mọi nỗ lực sẽ đem lại thành quả xứng đáng!

Ngày 18/4, công ty CP Giống cây trồng trung ương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ. Đây là dịp để các nhà đầu tư đánh giá thành quả lao động năm 2016 và chặng đường 5 năm qua.