Công ty CP Giống cây trồng trung ương Thông báo Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

Ngày 01/04/2017, HĐQT công ty CP Giống cây trồng trung ương ban hành Quyết định số 22, 23/QĐ-CTG-HĐQT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn