Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 NSC

Công ty CP Giống cây trồng trung ương công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên 2017: Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ 3 ngày 18/4/2017 Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pullman Hà Nội. Địa chỉ: 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NSC có tên trong danh sách chốt ngày 23/3/2017.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn