(Báo NNVN) Theo dõi, chỉ đạo dịch bệnh đạo ôn quá sơ sài khiến thiệt hại nặng!

Bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa đã “ăn” hơn chục nghìn ha lúa Đông Xuân ở Hà Tĩnh, gây ra thiệt hại nặng cho người sản xuất. Sau khi đi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn yêu cầu ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch hại.