Báo cáo thường niên 2016 NSC - Chạm tới ước mơ!

Năm 2016 đánh dấu bước chuyển mình ngày càng lớn mạnh của Vinaseed, công ty thực hiện tái cấu trúc toàn diện về tổ chức, phát triển mở rộng ngành hàng theo chuỗi giá trị, mở rộng quy mô, địa bàn, thị phần, tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, dần hiện thực hóa ước mơ trở thành tập đoàn nông nghiệp tầm cỡ trong khu vực.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn