<body data-gramm_id="6138f878-ac38-2e15-4c39-ec8b140a47de" data-gramm="true">

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG


Địa chỉ: Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024)3852 3294

Fax:
(024)3852 7996

Email
: nsc@vinaseed.com.vn
  • Captcha

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn