Associates

 1. Công ty cổ phần Giống cây trồng Hà Tây

  Địa chỉ: Phường Phủ Lãm, Hà Đông, Hà Nội
  Điện thoại: 0433535401
  Fax: 0433530355
 2. Công ty cổ phần Giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam

  Địa chỉ: km943, Quốc lộ 1A, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam
  Điện thoại: 05103869455

01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi | Telephone: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn